J A V N I O G L A S za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo na određeno vrijeme

.Na osnovu člana 32. Statuta JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 15/13,47/14, 29/18, 3/22, 20/23), člana 8. Pravilnika o radu JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo br. 1253/23 od 07.07.2023.godine, člana 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo („Službene novine KS“ broj: 19/2...

Učitati više

Pitanja, lista propisa i literature iz oblasti iz kojih će kandidati polagati ispit za radna mjesta

Pozicija br. 1. – Radnik na održavanju javne higijene i zelenih površina Literatura i oblast: Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH („Službene novine Federacije BiH, br. 29/05), Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH („Službene novine Federacije BiH, br. 64/09), poznavanje tehnika i alata neophodnih za održavanj...

Učitati više

JAVNI OGLAS za prijem radnika u „Veterinarsku stanicu Novi Grad” d.o.o.Sarajevo određeno vrijeme

Na osnovu Statuta „Veterinarske stanice Novi Grad” d.o.o.Sarajevo broj: OPU-IP 185/16 od 13.05.2016.godine, čl.3.stav 1., čl. 6. i čl.7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 19/21., broj 10/22.), Pravilnika o radu “Veterinarska stanica Novi Grad” d.o.o....

Učitati više

1 - 20 of ( 97 ) zapisi