J A V N I O G L A S za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo na neodređeno i određeno vrijeme

Na osnovu člana 32. Statuta JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 15/13,47/14, 29/18, 3/22, 20/23), člana 8. Pravilnika o radu JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo br. 1253/23 od 07.07.2023.godine i br. 404/24 od 27.02.2024. godine, člana 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo...

Učitati više

  JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda za izdavanje pod zakup poslovnih prostora nad kojim pravo upravljanja vrši JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo

  Na osnovu člana 8. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora kojima pravo upravljanja ima Javno preduzeće za upravljenje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo "LOKOM" d.o.o. Sarajevo  br. 1961/23 od 29.09.2023. godine, br. 14/24 od 05.01.2024. godine i člana 1. Odluke o raspisivanju javnog oglas...

Učitati više

J A V N I O G L A S za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo na neodređeno i određeno vrijeme

Na osnovu člana 32. Statuta JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 15/13,47/14, 29/18, 3/22, 20/23), člana 8. Pravilnika o radu JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo br. 1253/23 od 07.07.2023.godine i br. 404/24 od 27.02.2024. godine, člana 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo...

Učitati više

J A V N I O G L A S za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo na određeno vrijeme

.Na osnovu člana 32. Statuta JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 15/13,47/14, 29/18, 3/22, 20/23), člana 8. Pravilnika o radu JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo br. 1253/23 od 07.07.2023.godine, člana 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo („Službene novine KS“ broj: 19/2...

Učitati više

1 - 20 of ( 110 ) zapisi