JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje na poziciju Predsjednika i članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novi Grad Sara

  Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine     (''Službene novine Federacije BiH '', broj 12/03.,  broj 34/03 ), Statuta Javnog  preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo ''LOKOM'' d.o.o. Sar...

Učitati više

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje na poziciju člana Odbora za reviziju Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Novi Grad Sarajevo

                Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ( ''Službene novine Federacije BiH '' , broj 12/03 i 34/03 ), čl.47.Statuta Javnog  preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novi Grad...

Učitati više

JAVNI OGLAS za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo na određeno i neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 32. Statuta JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 15/13,47/14), člana 4. Pravilnika o radu JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo br. 1118/16 od 30.11.2016. godine, br.771/17 od 27.04.2017. godine, br. 912/17 od 31.05.2017. godine, br. 1122/17 od 28.07.2017. godine, br. 223/18 od 26.03.2018. godine, br. 1169/18 od 0...

Učitati više

1 - 20 of ( 40 ) zapisi