JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda za izdavanje pod zakup poslovnih prostora nad kojim pravo upravljanja vrši JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo

Na osnovu člana 6. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora kojima pravo upravljanja ima Javno preduzeće za upravljenje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo "LOKOM" d.o.o. Sarajevo (prečišćeni tekst) br. 2230/13 od 08.11.2013. godine, br. 197/14 od 29.01.2014. godine i br. 1325/16 od 26.1...

Učitati više

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje na poziciju Izvršnog Direktora Sektora za zajedničke poslove JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje na poziciju Izvršnog Direktora Sektora za zajedničke poslove JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU IODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO «LOKOM» D.O.O. SARAJEVONa osnovu Zakona o ministaskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, br.12/03., br.34/03. i br.65/13.),  Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Her...

Učitati više

41 - 43 of ( 43 ) zapisi