Tehnička služba

  • netaccount
  • netaccount
  • netaccount
U tehničkoj službi Preduzeća provode se aktivnosti na realizaciji sporazuma kako slijedi:


- Sporazum o međusobnim pravima i obavezama pri realizaciji aktivnosti na hitnoj sanaciji dječijih i sportskih igrališta na području Općine Novi Grad Sarajevo;
- Sporazum o međusobnim pravima i obavezama na realizaciji projekta - održavanje spomen obilježja i hair česmi na području Općine Novi Grad Sarajevo;
- Sporazum o međusobnim pravima i obavezama pri realizaciji izvođenja aktivnosti na održavanju lokalnih vodovoda, javnih česmi i prirodnih izvora na području Općine Novi Grad Sarajevo;
- Sporazum o međusobnim pravima i obavezama na održavanju šahtova, slivnih rešetki i tabli sa kućnim brojevima  na području Općine Novi Grad;
- Sporazum o međusobnim pravima i obavezama pri realizaciji  aktivnosti na održavanju Fontana na području Općine Novi Grad Sarajevo.
Dijeli :