JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje na poziciju Predsjednika i članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novi Grad Sara

  Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine     (''Službene novine Federacije BiH '', broj 12/03.,  broj 34/03 ), Statuta Javnog  preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo ''LOKOM'' d.o.o. Sar...

Učitati više

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje na poziciju člana Odbora za reviziju Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Novi Grad Sarajevo

                Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ( ''Službene novine Federacije BiH '' , broj 12/03 i 34/03 ), čl.47.Statuta Javnog  preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novi Grad...

Učitati više

1 - 20 of ( 43 ) zapisi