J A V N I O G L A S za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 32. Statuta JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 15/13,47/14, 29/18, 3/22), člana 4. Pravilnika o radu JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo br. 1118/16 od 30.11.2016.godine, br.771/17 od 27.04.2017.godine, br.912/17 od 31.05.2017.godine, br.1122/17 od 28.07.2017.godine, br.223/18 od 26.03.2018.godine, br.1169...

Učitati više

Pitanja, lista propisa i literature iz oblasti iz kojih će kandidati polagati ispit za radno mjesto: Rukovodilac Podružnice „Broj 5. – Sarajevo“

Pitanja, lista propisa i literature iz oblasti iz kojih će kandidati polagati ispit za radno mjesto: Rukovodilac Podružnice „Broj 5. – Sarajevo“   - Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 1/2018, 13/2018 – ispr., i 30/2019) - Pravilnik o uvjetima potrebnim za izdavanj...

Učitati više

LISTA PROPISA I LITERATURA

I  LISTA PROPISA I LITERATURA 1.      Zakon o privrednim društvima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15"i  75/2021 od 22.09.2021g)) 2.      Zakon o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 - odluka USJ i 57/1989, "Sl. list RBiH", br. 2/1992,...

Učitati više

Javni oglas za prijem radnika u „Veterinarsku stanicu Novi Grad” d.o.o.Sarajevo određeno vrijeme

Na osnovu Statuta „Veterinarske stanice Novi Grad” d.o.o.Sarajevo broj: OPU-IP 185/16 od 13.05.2016.godine, čl.3.stav 1., čl. 6. i čl.7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 19/21., broj 10/22.), Pravilnika o radu “Veterinarska stanica Novi Grad” d.o.o....

Učitati više

JAVNI O G L A S za prijem radnika u „Veterinarsku stanicu Novi Grad” d.o.o.Sarajevo određeno vrijeme

Na osnovu Statuta „Veterinarske stanice Novi Grad” d.o.o.Sarajevo broj: OPU-IP 185/16 od 13.05.2016.godine, Pravilnika o radu “Veterinarska stanica Novi Grad” d.o.o. Sarajevo br.924/16 od 26.12.2016., br.86/20 od 25.02.2020.godine i br.305./21 od 18.05.2021.godine i člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za prijem radnika u „Veterinarskoj...

Učitati više

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje na poziciju Direktora JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo i Izvršnog Direktora JP ''LOKOM '' d.o.o. Sarajevo

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU I ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO «LOKOM» D.O.O. SARAJEVO     Na osnovu Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12),  Statuta Javnog  preduzeća za upravljanje, za...

Učitati više

J A V N I O G L A S za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo na određeno i na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 32. Statuta JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 15/13,47/14), člana 4. Pravilnika o radu JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo br. 1118/16 od 30.11.2016.godine, br.771/17 od 27.04.2017.godine, br.912/17 od 31.05.2017.godine, br.1122/17 od 28.07.2017.godine, br.223/18 od 26.03.2018.godine, br.1169/18 od 08.08...

Učitati više

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje na poziciju Predsjednika i članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novi Grad Sara

  Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine     (''Službene novine Federacije BiH '', broj 12/03.,  broj 34/03 ), Statuta Javnog  preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo ''LOKOM'' d.o.o. Sar...

Učitati više

1 - 20 of ( 57 ) zapisi