Početna | Objekti | Eko-kuća i Arboretum Mojmilo

Ponedjeljak, 14 Mart 2011 00:56

Eko-kuća i Arboretum Mojmilo

Adresa: Rasima Turkušića 33A

Kontakt-telefon: 033 / 467 - 232

Očuvanje zelenog pojasa između Dobrinje, Mojmila, Alipašinog polja i Švrakinog sela, u kontaktu dva entiteta, bio je izazov za lokalne vlasti Općine Novi Grad Sarajevo. Između trenutne koristi i trajnih benefita opredijelili smo se za ovo drugo, svjesni napora koje valja uložiti da se u glavnom gradu Bosne i Hercegovine tako interesantno urbano zemljište za građenje spasi od graditeljskih namjera u zagrljaju prirode. Park-šuma Mojmilo je jedan od strateških kapitalnih projekata Strategije razvoje Općine Novi Grad Sarajevo do 2015. godine. Zbog svoje važnosti, predat je na upravljanje Javnom preduzeću „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo.

Direktnim investiranjem iz općinskog budžeta, i uz pomoć različitih međunarodnih i domaćin donatora i sufinansijera, zaštićen je prostor od 10 hektara, izgrađeni i uspostavljeni kapaciteti za sport, odmor, rekreaciju i edukaciju u blizini velikih stambenih naselja. Također, bitan faktor je da se paralelno razvijaju i upravljačke funkcije na cijelom lokalitetu.

Neki od sadržaja su: Arboretum, šetnica i specifični hortikulturni zasad, Eko-kuća, dva dječija igrališta, trim-staza, amfiteatar za edukaciju u prirodi, kamenjare, staze, tubing staza (u izgradnji), a zasađeno preko 1.000 sadnica sa više od stotinu vrsta brižljivo odabranih, sa stručno preporučene liste, autohtonih biljaka i drugih specifičnih vrsta.

Na implementaciji projekta, pored direktno i indirektno odgovornih državnih institucija, uključen je veći broj domaćih i inostranih nevladinih organizacija, eko-volontera, građana (putem Savjeta MZ i pojedinačno), učenika i studenata, pa čak i najmlađih sugrađana iz dječijih vrtića. Želja nam je da, na ovaj način, zajedno sa sveukupnom javnošću afirmišemo povratak dobrih vrijednosti u naše živote, vratimo osmijeh na lica ljudi i ostavimo trajna dobra za generacije koje dolaze.

Park-šuma Mojmilo spada u projekte neprocjenjive vrijednosti, gdje sinergija zajedničkog djelovanja daje za pravo svima nama na zajedničko korištenje blagodati koje ovaj lokalitet trenutno ima i unapređenje u budućnosti.

Image Gallery

 

-