Demant Uprave JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo na saopćenje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove

Demant Uprave  JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo  na saopćenje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove
Demant Uprave JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo
na saopćenje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove
Povodom jučerašnjih dešavanja kojom prilikom je od strane Kantonalne uprava za Inspekcijske poslove naloženo zatvaranje kapije Centra te pražnjenje istog od strane posjetitelja,
Uprava JP “LOKOM” d.o.o .Sarajevo daje demant na Saopćenje Kantonalne uprava za Inspekcijske poslove izdato 25.04.2021.godine u kojem je između ostalog navedeno da: „NIJE TAČNO DA JE CENTAR SAFET ZAJKO ZATVOREN, kako slijedi:
- Dana 25.04.2021.godine ovlašteni inspektor Kantonalne uprave za Inspekcijske poslove je prilikom nadzora u Centru, koji je počeo u 12:50, uz prisustvo pripadnika MUP-a, naložio pražnjenje Centra od strane posjetitelja te zatvaranje kapije istog, uz nalaganje daljih mjera da u Centru može da bude maksimalno 20 posjetilaca. Nakon zatvaranja ulaza Centra ovlašteni inspekcijski organ je napustio Centar.
Istog dana oko 18:00 sati isti ovlašteni inspektor je pristupio u Centar te ponovo pristupio sačinjavanju novog zapisnika na zatečene okolnosti u Centru.
Ovlašteni inspektor Kantonalna uprava za Inspekcijske poslove je prilikom nadzora istovremeno zanemario činjenicu:
- da se Centar za edukaciju, sport i rekreaciju „Safet Zajko“ rasprostire na površini od 11 hektara zemljišta, tako da može uz poštivanje epidemioloških mjera istovremeno primiti veliki broj posjetilaca bez stvaranja gužvi na ulazu/izlazu u Centar, kao i u cijelom prostoru Centra,
- da su svi uposlenici JP „LOKOM„ d.o.o. Sarajevo koji su raspoređeni na rad u Centru istovremeno i kovid redari, te kontrolišu pridržavanje i poštivanje epidemioloških mjera od strane posjetitelja,
- da je Centar javni, otvoreni prostor, kao i svaka druga javna površina namjenjena za relaksaciju rekreaciju, sport i edukaciju te slobodno šetanje građana svih starosnih grupa,
- u Centru za vrijeme nadzora nije bilo organizovanog okupljanja i grupisanja posjetilaca, već da se radilo o šetačima i rekreativcima,
- da se u Centru pored svih sportskih i rekreativnih sadržaja za odrasle i djecu nalazi i otvorena bašta ugostiteljskog objekta u kojoj su uspostavljene epidemiološke mjere socijalne distance,
- da se u Centru redovno vrši dezinfekcija cijelog prostora uključujući i inventar čime se predupređuju moguće neželjene posljedice.
Ovim postupkom Kantonalne uprava za Inspekcijske poslove nanesena je velika materijalna i nematerijalna šteta, te narušen ugled preduzeća JP„LOKOM“ d.o.o. Sarajevo koje ulaže velike napore na održavanju i uljepšavanju Centra, a sve u cilju pružanja ugodnog boravka svih posjetitelja i korisnika Centra.
Dijeli :

Dodajte novi komentar

 Vaš komentar je uspješno poslan. Hvala vam!   Osvježi
Greška: Molimo pokušajte ponovo