JP Lokom iz Sarajeva – Atraktivnim projektima do povećanja prihoda u 2021.

JP Lokom iz Sarajeva – Atraktivnim projektima do povećanja prihoda u 2021.

Jedno od najuspješnijih javnih preduzeća Lokom d. o. o. Sarajevo za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo realizovat će u 2021. niz atraktivnih projekata, što će doprinijeti povećanju njihovih prihoda, kao i unapređenju kvaliteta življenja građana.

Još od svog osnivanja 2009. godine JP Lokom kontinuirano ostvaruje pozitivan poslovni uspjeh, koji prati povećanje broja zaposlenih, proširenje postojeće mreže klijenata, kao i novih poslovnih partnera.

Zbog pandemije koronavirusa poslovnu 2020. završili su u manjem minusu koji je zatvoren akumuliranom dobiti iz prethodnih godina.

Prema riječima direktora Edina Čane, u prvih šest mjeseci 2021. godine ostvarili su prihod u iznosu od 1.713.452 KM.

Riječ je o povećanju prihoda od 25% u odnosu na isti period 2020. godine. Inače, naš ukupan prihod ostvaren u 2020. godini iznosio je 3.323.727 KM”, kaže Čano.

Strelište na Žuči po evropskim standardima

U ovoj godini planiraju realizovati niz atraktivnih projekata koji bi trebali doprinijeti povećanju njihovih prihoda, ali i unapređenju kvaliteta življenja građana.

U sljedećih dvadesetak dana pustićemo u rad novo moderno strelište na brdu Žuč koje se prostire na 30.000 m2 prostora. To je peto po redu strelište takve vrste u BiH. Slična već postoje u Tuzli, Cazinu, Donjem Vakufu i jedno u Sarajevu. Novo strelište na brdu Žuč bit će prvo civilno strelište u Kantonu Sarajevo opremljeno po svim evropskim standardima. Moći će da ga koriste svi, od pripadnika sigurnosnih agencija, Oružanih snaga BiH, članova ambasada u BiH, zaštitarskih agencija, streljačkih klubova do punoljetnih građana“, kaže Čano.

Otvaranje petog parkinga

Puštanje u rad petog po redu otvorenog komercijalnog parkinga još jedan je projekat koji će realizovati u narednih nekoliko mjeseci.

Riječ je o otvorenom komercijalnom parkingu sa 140 mjesta u ulici Bajrama Zenunija u A-fazi Alipašinog Polja. Na ovaj korak smo se odlučili nakon brojnih zahtjeva stanara ovog naselja da stavimo parking pod naš nadzor, jer su imali problema sa parkiranjem vozila“, tvrdi Čano.

Planiraju i opremanje i stavljanje u funkciju dječije igraonice, kao i terena za fudbal i odbojku na pjesku u Centru „Safet Zajko”.

Novi sadržaji čija je realizacija već počela, te sadržaji koji su trenutno u fazi planiranja i pripreme će u značajnoj mjeri doprinijeti povećanju naših prihoda, uz istovremeno povećanje broja posjetitelja Centra ‘Safet Zajko’ u Halilovićima“, dodaje Čano.

Tri nova terena za fudbal

U protekloj godini značajno su investirali u proširenje kapaciteta u Centru „Safet Zajko” sa tri nova terena za fudbal na umjetnoj travi.

Obogatili smo i sadržaje za najmlađe posjetitelje ovog centra te nabavili nove autiće za djecu i otvorili posebni plato za vožnju“, kaže Čano.

Osnovna djelatnost Lokoma je rad sportskih objekata koji obuhvata upravljanje sportskim dvoranama „Ramiz Salčin” Mojmilo, „Dobrinja”, „Srce”, „Umihana Čuvidina“, stadionom „Otoka” te Centrom za edukaciju, sport i rekreaciju „Safet Zajko“ Halilovići.

Uspostavili su i podružnicu poljoprivrede u sklopu Parka šuma Mojmilo, gdje imaju plasteničku proizvodnju ekološki poljoprivrednih proizvoda.

Naša Tehnička služba predstavlja značajan faktor u funkcionisanju preduzeća, kao i Služba za održavanje površinskih slojeva lokalnih nekategorisanih cesta, te zimsko održavanje mostova, pješačkih staza i stepeništa na području općine Novi Grad Sarajevo“, dodaje Čano.

Javno preduzeće za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo JP „Lokom“ d. o. o. Sarajevo je pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost od javnog interesa u cilju osiguranja uslova za efikasnije, kvalitetnije i namjensko djelovanje Općine na iskorištenosti, održavanju, modernizaciji i popularizaciji objekata za razvoj sporta, kulture, rekreacije, zabave, tranzitnog turizma, u cilju ispunjavanja osnovnih potreba lokalne demokratije, kao i ostale djelatnosti neophodne za održivost preduzeća.

Lokom je osnovan sa ciljem obavljanja djelatnosti od javnog društvenog interesa u okviru nadležnosti Općine, a čije direktno obavljanje nije u neposrednoj funkciji ostvarivanja uloge Općine kao organa uprave“, objašnjava Čano.


Unapređenje općinske imovine

Naročito značajna aktivnost Lokoma je zaštita objekata u vlasništvu Općine, odnosno objekata koji su im dati na neposredno upravljanje, ali i drugih objekata kojima raspolaže Općina Novi Grad Sarajevo imajući u vidu strogu zakonsku regulativu i ispunjenost uslova za provođenje zaštite i osiguranja objekata u državnom vlasništvu“, naglasio je Čano.

Pored navedenih aktivnosti, javni interes je naročito izražen u komunalnim djelatnostima koje vrši Lokom, a koje se odnose na održavanje spomen obilježja, fontana i lokalnih vodovoda, ugradnju poklopaca za šahtove, šibere i kanalske slivnike, te table sa nazivima ulica, trgova i kućnih brojeva.

Imajući u vidu činjenicu da je Općina Novi Grad Sarajevo usmjerena na to da svojim redovnim aktivnostima poboljša uslove života i rada svojih građana kroz izgradnju i održavanje potrebnih sadržaja, a uslijed nedostatka ažurnosti JKKP „Rad“ Kantona Sarajevo, obezbjeđujemo sigurnost građana na nedovršenim ili oštećenim objektima komunalne infrastrukture“, kaže Čano.

U tom smislu, Lokom održava sportska i dječija igrališta na području Općine kao i zelene javne površine, te uređuje korito rijeke Dobrinje, što doprinosi zaštiti građana od epidemije zaraznih oboljenja koje prenose glodari, a naročito u uslovima COVID-19.

Ugostiteljski segment kao dopuna osnovne djelatnosti

Pored registrovane osnovne djelatnosti na upravljanju, zaštiti i korištenju predmetnih objekata, preduzeće je ovlašteno da vrši i druge registrovane djelatnosti u cilju sticanja sredstava za održivost preduzeća kao dopunu osnovne djelatnosti.

Naročito je to izraženo kod registrovanja ugostiteljske djelatnosti preduzeća koja ne predstavlja klasično ugostiteljstvo, već više dopunu osnovne djelatnosti u vidu osvježenja posjetilaca kulturnih i sportskih sadržaja, kao što je „Dom oslobodilaca“ na brdu Žuč koji sadržinom eksponata iz oslobodilačkog rata predstavlja klasični muzej događaja i ličnosti te je simbol odbrane grada Sarajeva. Cilj postojanja ovog doma nije profit, već javni društveni interes i nastojanje osnivača da upozna posjetioce sa historijskim događajima naroda BiH, a naročito djece osnovnih i srednjih škola“, istakao je Čano.

Također, kako dalje navodi Čano, i ljetne bašte u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju „Safet Zajko” čine prateće sadržaje sportskih i rekreatinih aktivnosti te smisao pružanja navedenih usluga nije profit.

JP Lokom iz Sarajeva – Atraktivnim projektima do povećanja prihoda u 2021.
Dijeli :

Dodajte novi komentar

 Vaš komentar je uspješno poslan. Hvala vam!   Osvježi
Greška: Molimo pokušajte ponovo