Vijest iz službe za održavanje površinskih slojeva lokalnih cesta JP “LOKOM” doo Sarajevo

 • Vijest iz službe za održavanje površinskih slojeva lokalnih cesta JP “LOKOM” doo Sarajevo
 • fsd
 • fd
 • gdf
 • fasdf
 • fasdasgsdaf
 • fasdfasg
 • fasdfs
 • fasdgsadf
 • fasdgsdfsd
 • fasgasdf
 • fdsfsag
 • fgsdfsd
 • gafasdf
 • gafgad
 • gasdfsad
 • gasfsd
 • gdf
 • gdfgasdf
 • gfadg
 • gfsdgsd
 • gfdg
 • gsdfgsd
 • gsdggsd
 • sfasd

Služba za održavanje površinskih slojeva lokalnih cesta JP “LOKOM” doo Sarajevo u periodu od 13.06. do 13.08.2019. godine izvršila je radovi na sanaciji urgentnih oštećenja površinskih slojeva lokalnih cesta na području Općine Novi Grad u pet mjesnih zajednica, odnosno sedamnaest ulica.

Težište radova odvijao se na :

-          Rezanje asfaltnih slojeva dijamantnom pilom

-          Mašinsko rušenje i uklanjanje asfaltnih slojeva – zastora, utovar i odvoz na deponiju

-          Izrada nosivo habajućeg zaštitnog sloja (sanacija postojećeg kolovoza)

-          Sanacija makadamskog puta do spomen obilježja.

Radovi na sanaciji površinskih slojeva lokalnih cesta vršeni su po prethodno utvrđenim prioritetima zajedničkim obilaskom terena ispred Službe za Investicije Općine Novi Grad Sarajevo  i JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo kao i eksternog nadzornog organa.

U pomenutom periodu izvršeni su sljedeći radovi:

·         Broj udarnih rupa: 188 kom

·         Zasjecanje:1461 m

·         Kvadrata:1064 m2

·         Stari asfalt: 88,30 m3

·         Izrada bankine:309 m2

·         Ugradnja tampona:71,35 m3

·         Ugradnja asfalta: 149 t

Takođe, Služba za održavanje površinskih slojeva lokalnih cesta JP “LOKOM” doo Sarajevo usljed vremenskih -neprilika (velikih kiša koje su intenzivirane na dan 05.06.2019. godine) je blagovremeno intervenisala u 3 mjesne zajednice i to:

·         MZ „Zabrđe“ – ulica Porodice Šehić

·         MZ „Briješće“ – ulica Safeta Ahmetspahića

·         MZ „Reljevo“ – ulica Tjepovački Put

Tom prilikom je osim angažovanja ljudskih resursa na terenu bila prisutna i mehanizacija u sastavu: SKIP JCB, kamion MAN, Vibro žaba za tampon, putarsko vozilo, a sve u cilju normalnog uspostavljanja saobraćaja za putnička, teretna i motorna vozila, hitnu pomoć, vatrogasna vozila itd.

Obzirom da ovim mjesnim zajednicama gravitira veliki broj stanovnika, u cilju uspostavljanja normalnog odvijanja saobračaja, vršeni su radovi, i to:

-          Mašinsko poravnanje puta:  1300 m

-          Mašinski iskop kanala: 40 m

 

Dijeli :

Dodajte novi komentar

 Vaš komentar je uspješno poslan. Hvala vam!   Osvježi
Greška: Molimo pokušajte ponovo