POČELA REALIZACIJA : PROGRAM REKONSTRUKCIJE, ODRŽAVANJA, POPRAVKA ULICA, LOKALNIH PUTEVA, TRGOVA, PARKINGA I MOSTOVA NA PODRUČJU OPĆINE NOVI GRAD ZA 2019.GODINU

POČELA  REALIZACIJA : PROGRAM REKONSTRUKCIJE, ODRŽAVANJA, POPRAVKA ULICA, LOKALNIH PUTEVA, TRGOVA, PARKINGA I MOSTOVA NA PODRUČJU  OPĆINE NOVI GRAD  ZA 2019.GODINU

U  okviru    JP  ,,LOKOM"  d.o.o.  Sarajevo  a  čije je osnivać  Općine  Novi  Grad  u  skladu  sa zakonskim odredbama   formirana je Služba za održavanje površinskih slojeva  lokalnih  cesta  na području Općine.

 

Shodno Zakonu o cestama Federacije Bosne i Hercegovine i Odluke o utvrđivanju Javnog društvenog interesa i zaključkom Općinskog vijeća usvojen je Program rekonstrukcije,  održavanja, popravki ulica, lokalnih puteva,  na području Općine Novi Grad za 2019.godinu.


Izvođenje  radova  na  terenu  vršit  će se u skladu sa pomenutim Programom  isključivo i u saradnji  sa Službom za Investicije i komunalne poslove  Općine Novi Grad.


Savjeti  MZ su predložili   veliki  broj  ulica  za  sanaciju,te  se prilikom  izrade  Programa vodilo računa o prioritetima.

 

Cilj pokretanja ovog Programa  sadržan je isključivo u  iskazanoj potrebi  lokalne zajednice za pokretanje aktivnosti oko uspostavljanju bezbjednosti  seaobraćaja lokalnih cesta  Općine  Novi  Grad Sarajevo, a nakon  sto je utvrđeno  da na teritoriji Općine  Novi  Grad postoji veći broj oštećenja lokalnih nekategorisanih cesta .

Dijeli :

Dodajte novi komentar

 Vaš komentar je uspješno poslan. Hvala vam!   Osvježi
Greška: Molimo pokušajte ponovo